Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tên khác:

Tác giả: kim dung , Mã Vinh Thành

Thể loại: Action, Adventure, Historical, Manhua, martial-arts, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Ỷ Thiên Đồ Long Ký:

Trời từ xưa đến nay vốn là một khái niệm siêu thực, tượng trưng cho ý muốn của nhân dân. Ỷ thiên như vậy còn có nghĩa là nương tựa vào nhân dân. Đồ long (giết rồng) là tên một thanh bảo đao. ‘Rồng’ trong văn hóa phong kiến phương đông luôn là biểu tượng của vua chúa, của bộ máy cai trị quyền lực. Như vậy, ‘Ỷ thiên đồ long ký’ chính là câu chuyện kể về việc dựa vào sức mạnh của nhân dân để diệt trừ một đế quốc cai trị tàn bạo. Chúng tôi xin được  gọi tác phẩm này là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước.

 

Close
Close