Xuân Thu Chiến Hùng

Tên khác:

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Xuân Thu Chiến Hùng:

Thắng Công Tử – một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ – người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử.

Danh sách chương

Close