Useful Good-for-nothing

Tên khác:

Tác giả: Lee Soo Hyeon

Thể loại: Webtoon, Harem, Comedy

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Useful Good-for-nothing:

Vì mắc một sai lầm trầm trọng trong công việc và để chuộc lỗi, thím ấy đã phải giả gái và vào học ở trường đại học dành cho nữ sinh...
Close
Close