UnOrdinary

Tên khác: Thế giới không hoàn hảo

Thể loại: Action, Comedy, Manhwa, Fantasy

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh UnOrdinary:

Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này
Nhóm dịch: Unique

Close
Close