Tối Cường Thăng Cấp

Tên khác:

Tác giả: Thủ Duyệt

Thể loại: Comedy , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Tối Cường Thăng Cấp:

Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!

Danh sách chương

Close