Thương Thiên Bá Hoàng

Tên khác:

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, martial-arts

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thương Thiên Bá Hoàng:

Nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập Ngọc Hoàng Triều, Hoàng Ngọc Lang đã cho ra mắt bạn đọc tác phẩm thập toàn thập mỹ từ trước đến giờ, một mình kiêm bốn vị trí (chủ biên, sáng tác, vẽ tranh, giám chế). Hệ thống võ công thâm sâu của Thiên Tử 1 và tình tiết gay cấn lôi cuốn của Thiên Tử 4 thành tựu Thiên Tử 8 bát diện uy phong nhất trong lịch sử.

Close
Close