Thủ Mộ Bút Ký

Tên khác:

Tác giả: Tiểu Na

Thể loại: Manhwa

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thủ Mộ Bút Ký:

Thời Nam Tống, triều đình đàn áp các hoạt động đạo mộ của nhân dân, các Thế Gia vì thế mà điêu linh. Đại Thái Sư triều đình vì thực hiện dã tâm của mình, thành lập đội binh đạo mộ, thật ra là binh đoàn riêng của mình.
Close