Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử

Tên khác: Thi

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Thể loại: Action, Fantasy, Historical, Manhua, martial-arts, Shounen, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử:

Phần 1 – Cơ Phát Khai Chu Bản Phần 3 – Lưu Manh Thiên Tử Phần 4 – Đại Đường Uy Long Phần 5 – Như Lai Thần Chưởng Phần 6 – Hồng Vũ Đại Đế Phần 7 – Tam Quốc Kiêu Hoàng
Nhóm dịch: Comicvn.net

Close
Close