Thiên Tỉnh Chi Lộ

Tên khác:

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Thiên Tỉnh Chi Lộ:

Xung, Minh, Khí, Xu, Lực, Tinh, Anh.Phách chi bảy lực!Nhận biết bảy phách, tạo nên vô số cường giả.Nhưng mà, trong một nhà học viện không đáng chú ý, thiếu niên lại đối mặt bị trục xuất nguy cơ. . .
Close