Thiên Thanh

Tên khác:

Thể loại: Fantasy, Manhua, Martial Arts, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thiên Thanh:

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta – Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.

Close
Close