Thiền Tâm Vấn Đạo

Tên khác:

Thể loại: Manhua, Supernatural, Shoujo, Mystery, Fantasy, Drama, Comedy

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thiền Tâm Vấn Đạo:

Vô Cương, hoàng tử nước Phi Ngư, không yêu giang sơn, chỉ thích Phật Pháp. Hạ Mặc, đạo sĩ hồ đồ, hàng yêu trừ ma, vì sinh kế và nuôi đồ đệ. Đời này ân oán dây dưa, lưới tình khó dứt. Nhân duyên kiếp trước, đại chiến ma tộc, số mạng khó đoán
Close
Close