Thâu Hồn

Tên khác:

Tác giả: Neinei thích ở nhà

Thể loại: Manhua, Horror , Truyện tranh 18+

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thâu Hồn:

Truyện về một con nam pháp sư dính với một thằng nữ bánh bèo cũng không có gì khác thường chỉ được cái máu liều và đê tiện... số nhọ đi tới đâu gặp ma tới đó :)))). Truyện này dự báo là bá bệnh và bá lầy! Nếu muốn xem cái gì đó lầy, mới, bá thì vào đây!Thâu Hồn ở đây ý là bắt hồn ma!
Close