Thành Phố Sống

Tên khác:

Tác giả: Zero

Thể loại: Manhua

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thành Phố Sống:

Trong tương lai không xa con người ngày càng phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ kĩ thuật,nhưng con nguời hoàn toàn không hề nhận thấy nguy cơ đang đến gần, "nó" đang sống...
Close
Close