Thần Binh Huyền Kỳ II

Tên khác:

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang, Khưu Phúc Long

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, martial-arts, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Thần Binh Huyền Kỳ II:

Vấn Thiên sau nửa năm tu luyện đã được thăng chức lên làm Võ Lâm Minh Chủ, đối phó với Tà Đế. Trước khi bắt đầu cuộc chiến đẫm máu tiếp theo mở màn cho thế giới Thần Binh 2 này, Vấn Thiên cùng với Thiết Tâm, đã làm gì?! Thiết Tâm đoạn tuyệt tình nghĩa với Vấn Thiên, giờ đây đã vung kiếm trảm sát người võ lâm không hề nương, nhưng sao khi thấy cô gái thần bí và Vấn Thiên hôn nhau, lại có cảm giác ghen?! Thần Binh Huyền Kỳ 2 đã trở lại…

Close
Close