Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tên khác:

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ:

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Danh sách chương

Close
Close