Summer Time Render

Tên khác:

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Summer Time Render:

Shinpei trở về quê nhà để dự đám tang của bạn cậu ấy. Mọi thứ có vẻ sẽ ổn, cho đến ngày hôm sau, khi cậu thấy thứ lẽ ra không tồn tại..

Close