Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Tên khác:

Thể loại: Comedy, Action

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi:

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương

Close