Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon

Tên khác:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Tragedy , Webtoon

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon:

Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận
Close