Quyền Đạo

Tên khác:

Thể loại: Manhua

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Quyền Đạo:

Một bộ truyện ra đời nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của huyền thoại Lý Tiểu Long, nhân vật chính không phải Lý Tiểu Long rồi! đọc thử nào! :)
Nhóm dịch: Comicvn.net

Close
Close