Phục Ma Thiên Sư

Tên khác:

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Horror , Manhua

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Phục Ma Thiên Sư:

Chung Quỳ cùng đồ đệ của hắn Tần Sương thông qua lần lượt hàng yêu trừ ma dần dần phát hiện những yêu vật này cổ quái liên hệ cùng bọn hắn một chút kỳ quái bố trí, cuối cùng tra ra có người nghĩ ở kinh thành bố trí dạng này pháp trận.
Close