Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tên khác:

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Nhất Niệm Vĩnh Hằng:

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Danh sách chương

Close
Close