Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tên khác:

Thể loại: Manhua, Martial Arts

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên:

Cười cười phong lôi chấn  Giận Dữ Thương Hải Hàn  Nhất thủ phá Thương Khung  Nhất kiếm vũ trường thiên Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!

Close
Close