Mạt Nhật Chiến Lang

Tên khác:

Tác giả: ÔN NHẬT LƯƠNG, ĐẶNG CHÍ HUY

Thể loại: Action, Manhua

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Mạt Nhật Chiến Lang:

Đây là tác phẩm nổi bật của “Hải Dương” thuộc Ôn Nhật Lương thời kỳ cực thịnh, có thể xem là tác phẩm điển hình. Các bạn yêu thích Hải Hổ, Võ Thần, không nên bỏ qua.

Close
Close