Lục Đạo Thiên Thư

Tên khác:

Tác giả: Lưu Định Kiên, Tư Đồ Kiếm Kiều

Thể loại: Action, Manhua

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Lục Đạo Thiên Thư:

Lục Đạo Thiên Thư là bộ truyện tranh dựa theo tiểu thuyết của “Lưu Định Kiên” được xem là cảnh giới mới của tiểu thuyết võ hiệp mang tính khiêu chiến nhất, mang Pháp lực huyền ảo hòa vào thế giới võ hiệp, không nói Thần, Qủy, mà dùng nét đặc biệt của võ hiệp huyễn ảo của tôn giáo Trung Quốc, sẽ khiến bạn chấn kinh.

Giới thiệu: Câu truyện diễn ra vào thời đại “Thần Triều, từ khi tiên hoàng giá băng, Thái Tử Lý Vấn Thế bảy tuổi đăng cơ, Thái Hậu Hoàn Lãnh Tuyết buông rèm nghe chính. Thái Hậu không phải là mẹ ruột Thái Tử, là nhân sĩ ngoại tộc, buông rèm nghe chính thật ra là muốn đưa ngoại tộc vào Trung Nguyên chuẩn bị xâm chiếm. Cho nên Thái Tử vào năm 14 tuổi quyết định xuất gia, bề ngoài là vì vạn dân cầu đạo thành Phật, thật ra là tránh sự truy hại của Thái Hậu.

Triều chính rơi vào cơn hỗn loạn chưa từng có, nhân dân mất đi lòng tin ở Hoàng Tộc, chỉ còn cách cầu Thần Phật phù hộ, từ đó các tông phái chánh tà lớn nhỏ phát triển rất nhanh. Trong đó Chánh Giáo là Phật, Đạo, Thần, Mật gọi là Tứ Thần Tông. Thần Tông Tứ Thánh là bốn nhân vật thanh niên đứng đầu Tứ Thần Tông gồm có “Phật Thánh Tình” Mạn Đà La, “Đạo Thánh Tà” Thiên Tru, “Thần Thánh Si” Phong Phi Phàm và “Mật Thánh Hiệp” Ban Thiền Tam Thế. Tứ Thánh quyết tâm ngăn cản “Niết Bàn Kiếp” sắp giáng lâm….

Close
Close