LOOKING FOR CLOTHO

Tên khác:

Tác giả: Heimai

Thể loại: Drama, Manhua, Sci-Fi

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh LOOKING FOR CLOTHO:

VÌ MÌNH 12 RỒI VÀ ĐANG BẬN VỚI BỘ KAKEGURUI NÊN BỘ NÀY COI NHƯ HOÃN :) VÌ CŨNG CÓ NHÓM KHÁC NHẢY CHEN VÀO TRANS NÊN THÔI MÌNH NHƯỜNG NHÓM ĐẤY LUÔN.
P/S: NẾU UP TRUYỆN Ở MỘT TRANG KHÁC VUI LÒNG GIỮ NGUYÊN CREDIT DẪN NGUỒN NGƯỜI DỊCH!!
Nguồn: mangafox- translator: phibotulinum 

Close
Close