Liệp Chiến

Tên khác:

Tác giả: Trinh Kien Hoa

Thể loại: Fantasy, Manhua, martial-arts

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Liệp Chiến:

Một kẻ muốn báo thù nhưng có thể vĩnh viễn trọn đời không báo thù được vì thiếu “THẦN BINH”… Hắn chỉ có thể nung nấu ý chí trong tâm, hằng ngày vẫn làm việc phụng sự cho kẻ thù… mong một ngày nào đó kẻ thù chết già… Nhưng ông trời trêu ngươi, kẻ thù của hắn lại tìm được hi vọng trường sinh bất lão…
Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, cùng Trịnh kiến hòa bắt đầu khởi hành LIỆP CHIẾN – Cuộc chiến săn giết :)

Close