Kinh Dị Không Lời

Tên khác: Silent Horror

Thể loại: Horror

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Kinh Dị Không Lời:

Một series Horror cực ngắn,không lời. Không mở truyện, không kết, nhưng sẽ luôn làm bạn ám ảnh.

Danh sách chương

Close