Khai Phong Kỳ Đàm

Tên khác:

Tác giả: Hiểu Thần Thú

Thể loại: Comedy, Historical, Manhua, Shounen

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Khai Phong Kỳ Đàm:

Một Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư,

Một Công Tôn Sách ôn tồn nho nhã,

Một Triển Chiêu chính khí lẫm liệt…

Tất cả đều không xuất hiện trong bộ truyện này =))

————————————————————

Close