Hoa và đoản kiếm

Tên khác:

Tác giả: Chry Feng Xi Shen Lei

Thể loại: Adventure, Fantasy, Historical, Manhua, Romance, Shoujo

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Hoa và đoản kiếm:

Kaphisilia là con gái của 1 nhà đại quý tộc Ailide. Từ khi anh cô chết, cha mẹ cô đã tạo nhiều áp lực lên cô, bắt cô phải học nhiều thứ như: lễ nghi, kiếm thuật,… Vào 3 ngày trước ngày sinh thần của cha, Kaphisilia đã vào mật đạo của gia tộc để săn huyền thú làm quả tặng cha. Không may, cô đã gọi nhầm sói hủy diệt. May mắn thay, 1 người tên Linker đã đến cứu cô. Linkong là ai? Và cuộc gặp gỡ này đã ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Kaphisilia?
Nhóm dịch: Silver Star Group

Close