High School

Tên khác:

Tác giả: Kim Young Oh

Thể loại: Action, Comedy, Manhua, school-life

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh High School:

Jo-Pae học sinh Trung học nhưng có mục đích là muốn làm vua mà mới ngày đầu khai giảng nó đã binh ông thầy giám thị một trận tơi bời. Thật ra thì đầu óc thằng này ngu chưa từng thấy lại thuộc loại du côn nửa mùa nhưng rất pro trong chuyện đánh đấm (giới thiệu không hay cho lắm nhưng đọc đến chap 2 trở lên các cậu sẽ khoái lắm đấy).

Close