Hắn Đến Từ Sao Hỏa

Tên khác:

Thể loại: Manhua

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Hắn Đến Từ Sao Hỏa:

Hắn cùng với ta vốn cũng không thuộc loại cùng cái thế giới, Hắn vì sao mà vui? Hắn vì sao mà bi? Theo đuổi cái dạng gì hạnh phúc? Ta nghĩ đến đây đều là cùng ta không quan hệ, Thẳng đến. . . …N

Close