Giấc Mơ Ngọt Ngào

Tên khác: Action, Adventure, Drama, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Giấc Mơ Ngọt Ngào:

Truyện có nhiều cảnh ngọt ngào, lãng mạng, khó tả!!! 
Nhóm dịch: Silver Star Group

Close
Close