Ganota No Onna

Tên khác: Gundam Otaku Girl; Gunota Girl; Gunota no Onna

Tác giả: UROAKI Sabishi

Thể loại: Comedy, Mecha, Romance, Shounen

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Ganota No Onna:

Câu chuyện cuộc sống của một cô nàng Gundam otaku^^
Nguồn: MechaFC

Close