Franken Fran

Tên khác:

Tác giả: KIGITSU Katsuhisa

Thể loại: Comedy, Horror

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Franken Fran:

Fran có thể biến ai đấy thành bất cứ cái gì, có thể cứu sống người chết, có thể tách ghép đầu với thân thể và có thể tặng bạn một đôi mắt mà bạn hằng mong ước. Nhưng có thực là bạn muốn chúng không? Cứu sống người chết là chuyện tốt à? Nhưng Fran có quan tâm không?

 

Close