Forever Evil

Tên khác:

Tác giả: DC Comics

Thể loại: Action, Adventure, Comic, Sci-Fi, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Forever Evil:

Sau sự kiện Trinity War, Justice League đã CHẾT, để cho Crime Syndicate xâm chiếm Trái Đất! Chúng muốn tạo ra một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại! Hầu hết mọi kẻ xấu đầu hưởng ứng theo chúng; Tuy nhiên, vẫn còn một số nghĩ khác. Và đứng đầu trong số đó chính là… Lex Luthor – kẻ thù không đội trời chung của Superman! Liệu Lex có thể làm được gì, hãy chờ xem…

*Chú ý: Truyện được vẽ bởi nhiều họa sĩ, nên có thể nét vẽ và 1 số đoạn hội thoại khác nhau.

Close