Dusk Howler

Tên khác:

Tác giả: N/a

Thể loại: Sci-Fi, Fantasy, Drama, Comedy, Adventure, Action

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Dusk Howler:

Game thực tế ảo - nhân vật chính bị bệnh sợ hãi! vào game để chưa bệnh, từ đó cuộc phiêu lưu bắt đầu!
Close
Close