Đường Dẫn tại Dị Giới

Tên khác:

Thể loại: Manhua, Adventure, Action

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Đường Dẫn tại Dị Giới:

Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Danh sách chương

Close