Dữ tử thành thuyết

Tên khác:

Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Truyện Màu

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Dữ tử thành thuyết:

Bởi vì muốn theo đuổi tự do không muốn cùng bạo quân gia chủ kết hôn, bỏ trốn đào hôn cả đêm, bị người vây chặt được một thanh niên ngốc cứu, ai ngờ thanh niên ngốc này lại là...
Close
Close