ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI

Tên khác:

Thể loại: Comic, Manhua, Martial Arts, Adventure

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI:

Tác phẩm đầu tay thành danh của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Các bạn sẽ gặp lại Đoạn Không, Nhất Kiếm, Thiết Huyết Hoàng quen thuộc.
Close
Close