ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI

Tên khác:

Thể loại: Comic, Manhua, Martial Arts, Adventure

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI:

Tác phẩm đầu tay thành danh của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Các bạn sẽ gặp lại Đoạn Không, Nhất Kiếm, Thiết Huyết Hoàng quen thuộc.
Close