Defense Devil

Tên khác: Luật Sư Quỷ

Tác giả: Youn In Wan

Thể loại: School Life, Romance, Harem, Ecchi, Action, Comedy, Drama, Manhwa, Mystery, Romance, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Defense Devil:

Mỗi ngày đều có người chết, nhưng sau khi chết, bạn sẽ lên thiên đường, hay xuống địa ngục? Nếu bạn xuống địa ngục thì sao? Hãy làm một thỏa thuận với Kucabara, anh ta sẽ bảo vệ bạn.

Read Defense Devil in English

Close