DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOU KYOKU

Tên khác:

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOU KYOKU:

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.

Close