Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster

Tên khác:

Tác giả: SaYeol , YeRang

Thể loại: Action , Manhwa , School Life , Seinen , Truyện Màu

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster:

Một thanh niên gangster được hội anh em xin tí tiết, muốn giúp hoá kiếp sớm. Ai ngờ anh chưa ngỏm hẳn mà được cơ hội làm lại cuộc đời.
Close