Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Tên khác:

Thể loại: Adventure, Fantasy, Manhua, Martial Arts

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên:

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

Close
Close