Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2

Tên khác: Cố Lên Nào Đại Ma Vương Ngàn Năm Chi Chương

Tác giả: Cô Thu Tổ

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Manhua, Mystery

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Cố Lên Nào, Đại Ma Vương 2:

Bộ này nói về một ngàn năm trước cố lên nào, Đại Ma Vương, cốt truyện tách rời với phần 1, và được phát hành song song cùng một lúc.

2 phần do 2 nhóm dịch khác nhau làm nên cách dịch, tên phiên âm cũng khác nhau.

Salamander = Salaman = Sa Lạp Mạn

Franwoids = Tiểu Phu = Tiểu Phù

Close
Close