Cô Hầu gái của Kobayashi

Tên khác:

Tác giả: Coolkyoushinja

Thể loại: Comedy , Seinen

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Cô Hầu gái của Kobayashi:

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"
Close
Close