Chess Isle

Tên khác: 체스아일

Tác giả: Cid

Thể loại: Comedy, Psychological, Webtoon

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Chess Isle:

Âm mưu, sự phản bội và cuộc chiến xoay quanh Chess Isle Crest ….. xem rồi sẽ rõ
Nhóm dịch: Dark Angels Group

Close
Close