Cái Thế Đế Tôn

Tên khác:

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Cái Thế Đế Tôn:

Một thiếu niên có ngoại hiệu vua ngủ phế vật , trong họa được phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái nhục thể vô song kỳ tài, hoành áp thiên địa, kiếm trảm tinh thần, ngàn vạn kỳ tài tại dưới chân hắn phủ phục run rẩy.
Close