Bốc Toán Tử

Tên khác:

Tác giả: Cổ La Mạn Xã

Thể loại: Drama , Fantasy , Manhua , Mystery , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu

Nguồn:

Nội Dung Truyện Tranh Bốc Toán Tử:

Chờ đợi ngàn năm, tứ hải bát hoang, vì người mà giữ, tại thế luân hồi, nguyện cùng người đi hết thế gian phồn hoa, vượt một kiếp hồng trần.
Close