Bất Hủ Phàm Nhân

Tên khác: Bất Hủ Phàm Nhân

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Bất Hủ Phàm Nhân:

Ta, chỉ có phàm căn, một kẻ phàm nhân!Ta, gọi Mạc Vô Kỵ!Ta, muốn bất hủ!
Close
Close