Appleseed

Tên khác:

Tác giả: SHIROW Masamune

Thể loại: Action, Mecha, Sci-Fi, Shounen

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Appleseed:

Thế chiến thứ 3 kết thúc, Duenan Knute và đồng nghiệp cyborg Briareos cố gắng tồn tại ở các thành phố bị bỏ hoang và khu phi quân sự sau chiến tranh. Và chuyện bắt đầu xảy ra.

Close